глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

Старият Завет

Новият Завет

Езекил 22 Цариградски (BG1871)

1. И слово Господне биде към мене и рече:

2. И ти, сине человечески, ще съдиш ли, ще съдиш ли града на кръвопролитията? То покажи му всичките му мерзости.

3. Речи прочее: Така говори Господ Иеова: О граде който проливаш кръв в средата си за да дойде времето ти, и правиш кумири против себе си за да се оскверняваш,

4. стана повинен в кръвта си която си пролял, и осквернил си се в кумирите си които си направил; и направил си да приближат дните ти, и дошел си дори до летата си; за това направих те укор на народите, и поругание на всичките страни.

5. Ближните и далечните от тебе ще се поругаят на тебе, прочути в мерзост, обилни в метеж.

6. Ето, Израилевите князове бяха в тебе за да проливат кръв, всеки според силата си.

7. В тебе са презирали баща и майка; всред тебе са се докарвали с насилие към чужденеца; в тебе са угнетявали сираче и вдовица.

8. Светите ми вещи си презрял ти, и съботите ми си осквернил.

9. В тебе са били клеветници мъже за да проливат кръв; и в тебе ядяха на горите: всред тебе правеха нечестие.

10. В тебе откриха голотата на баща; в тебе смириха отлъчената в нечистотата й.

11. И един направи гнусота с жената на ближния си; а друг оскверни нечестиво снаха си; и друг в тебе смири сестра си, дъщерята на отца си.

12. В тебе вземаха дарове за да проливат кръв: ти си взел лихва и придобитък, и с насилие си лихоимствувал от ближните си, и мене си забравил, говори Господ Иеова.

13. Ето, за това плеснах с ръце заради лихоимството ти които си направил, и заради кръвта ти която бе всред тебе.

14. Ще удържи ли сърдцето ти? или ще имат ли сила ръцете ти в дните в които аз ще свърша с тебе? Аз Господ говорих, и ще извърша.

15. И ще те разпръсна между народите и разсея по страните, и ще направя да изчезне из тебе нечистотата ти.

16. И ще бъдеш в себе си омърсен пред народите; и ще познаеш че аз съм Господ.

17. И словото Господне биде към мене и рече:

18. Сине человечески, Израилевът дом ми стана шлак: всичките са мед, и олово, и желязо, и свинец всред горнилото: шлак сребърен са.

19. За то така говори Господ Иеова: Понеже всички вие станахте шлак, ето, за това ще ви събера всред Ерусалим.

20. Както събират всред горнилото среброто, и медта, и желязото, и свинеца, и оловото, за да раздухат огъня върх тях та да ги стопят, така в яростта си и гнева си ще ви събера, и ще ви туря там и разтопя.

21. Ей! ще ви събера, и с огъня на гнева си ще духна върх вас, и ще се разтопите всред него.

22. Както се топи среброто всред горнилото, така ще се разтопите всред него, и ще познаете че аз Господ излях гнева си върх вас.

23. И слово Господне биде към мене и рече:

24. Сине человечески, кажи й: Ти си земя която не се е очистила, и не е валяло дъжд върху нея в деня на гнева.

25. Всред нея има съзаклятие от пророците й: като лъв който рикае и похищава лова те поглъщат души: взеха съкровища и многоценни вещи: умножиха вдовиците й всред нея.

26. Свещениците й престъпиха закона ми, и оскверниха светите ми вещи: между свето и скверно не направиха разлика, и между нечисто и чисто не показаха разност; и криеха очите си от съботите ми; и аз станах като мръсен всред тях.

27. Князовете й са всред нея като вълци грабеще лов, за да проливат кръв, за да погубват души, за да правят лихоимство.

28. И пророците й я мажеха с кал, защото видяха суети, и проричаха им лъжи, и казваха: Така говори Господ Иеова, когато Господ не бе говорил.

29. Людете на тази земя употребяваха притеснение, и грабяха с насилие, и насилствуваха сиромах и оскуден, и чужденец притесняваха без съдба.

30. И потърсих между тях мъж който да въздигне ограждения и да застане в пролома пред мене заради мястото за да го не разоря; и не намерих.

31. За то излях гнева си върх тях: довърших ги с огъня на гнева си: пътищата им въздадох на главите им, говори Господ Иеова.