глави

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48

Старият Завет

Новият Завет

Езекил 46 Цариградски (BG1871)

1. Така говори Господ Иеова: Вратата на вътрешния двор които гледат към изток ще бъдат затворени в шестте делнични дни; а в съботния ден ще се отварят, и в деня на новомесечието ще се отварят.

2. И князът ще влезе през пътя на притвора на вратата които са извън, и ще стои при дверостълпа на вратата; и свещениците ще приносят всесъжението му и примирителните му приношения; и той ще се поклони върху прага на вратата. Тогаз ще излезе: вратата обаче няма да се затворят до вечерта.

3. Людете на Израилевата земя ще се кланят такожде въ входа на тези врата пред Господа, в съботите и в новомесечията.

4. А всесъжението което князът ще принося Господу в съботен ден ще е шест непорочни агнета и овен непорочен.

5. И хлебното приношение ще е една ефа за овена; а хлебното приношение за агнетата, колкото му дава ръка; и един ин елей за една ефа.

6. И в деня на новомесечието ще е юнец от говедата непорочен, и шест агнета и овен: непорочни да са.

7. И ще принося хлебно приношение, една ефа за юнеца, и една ефа за овена; а заради агнетата, колкото му стига ръка; и един ин елей за всяка ефа.

8. И когато князът влазя, ще влазя през пътя на притвора на тези врата, и ще излазя през истия път.

9. Но когато людете на тази земя дохождат пред Господа в праздниците, който влязва през пътя на северните врата за да се поклони ще излиза през пътя на южните врата; а който влязва през пътя на южните врата ще излиза през пътя на северните врата: не ще се враща през пътя на вратата през които е влязъл, но ще излиза през онез които са насреща.

10. И князът всред тях като влазят да влазя, и като излазят да излазя.

11. И в тържествата и в праздниците хлебното приношение ще е една ефа за юнеца, и една ефа за овена; а заради агнетата, колкото му дава ръка; и един ин елей за всяка ефа.

12. А когато князът приноси самоволно всесъжение, или самоволни примирителни приношения Господу, тогаз ще му отворят вратата които гледат към изток, и ще принося всесъжението си и примирителните си приношения както прави в съботен ден: тогаз ще излазя; и подир излазянето му ще затворят вратата.

13. И ще приносяш всеки ден всесъжение Господу агне еднолетно непорочно: всяка сутрина ще го приносяш.

14. И ще приносяш за него хлебно приношение всяка сутрина, шестата част на една ефа, и елей третата част на един ин, за да го месиш с брашното: хлебно приношение Господу завсегда чрез повеление вечно.

15. И ще приносят агнето и хлебното приношение и елея всяка сутрина, всесъжение всегдашно.

16. Така говори Господ Иеова: Ако даде князът дар на някого от синовете си, той ще му е наследие: на синовете негови ще е, стяжание ще им е по наследие.

17. Но ако даде дар от наследието си на някого от рабите си, тогаз ще е негов до годината на оставянето: подир нея ще се враща на княза; защото наследието му е на синовете му: тяхно ще бъде.

18. А князът не ще взема от наследието на людете, нито ще ги изважда с насилство из стяжанието им: от стяжанието си ще даде наследие на синовете си, за да се не разпръснуват людете ми всеки от стяжанието си.

19. После ме заведе през входа който е от страните на вратата, към светите стаи на свещениците, които гледат към север; и ето там мястото отзад към запад.

20. И рече ми: Това е мястото дето свещениците ще варят приношението за престъпление и приношението за грях; дето ще пекат хлебното приношение, така щото да ги не износят у външния двор за да осветят людете.

21. И изведе ме въ външния двор и ме заведе около четирите ъгла на двора, и ето двор въ всеки ъгъл на двора.

22. В четирите ъгла на двора имаше оградени дворове, четиридесет лакти на длъж, и тридесет на шир: тези четирите ъгла бяха от една мярка.

23. И имаше един ред шатри около тях, около четирите двора; и имаше готварници устроени под редовете наоколо.

24. И рече ми: Тези са местата за готварите, дето слугите на дома ще варят жъртвите на людете.