глави

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31

Старият Завет

Новият Завет

Притчи 11 Ревизиран (BG1940)

1. Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему.

2. Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените.

3. Незлобието на справедливите ще ги ръководи, А извратеността на коварните ще ги погуби.

4. В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт.

5. Правдата на непорочния ще оправя пътя му, А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.

6. Правдата на справедливите ще ги избави, А коварните ще се хванат в злобата си.

7. Когато умира нечестивият, ожиданото от него загива; Така загива надеждата на насилниците.

8. Праведният се отървава от беда; А вместо него изпада в нея нечестивият.

9. Безбожният погубва ближния си с устата си. Но чрез знанието на праведните ще се избави.

10. Когато благоденствуват праведните, градът се весели; И когато погиват нечестивите става тържество.

11. Чрез благословението върху праведните градът се въздига, А чрез устата на нечестивите се съсипва.

12. Който презира ближния си е скудоумен; А благоразумният човек мълчи.

13. Одумникът обхожда и открива тайните, А верният духом потайва работата.

14. Дето няма мъдро ръководене, народът пропада, А в многото съветници <има> безопасност.

15. Който поръчителствува за чужд човек, зле ще пострада, А който мрази поръчителството е в безопасност.

16. Благодатната жена придобива чест; И насилниците придобиват богатство.

17. Милостивият човек струва добро на себе си, А жестокият смущава своето тяло.

18. Нечестивият придобива измамлива печалба, А който сее правда <има> сигурна награда.

19. Който е утвърден в правдата, <ще стигне> живот, А който се стреми към злото <съдействува> за своята смърт.

20. Развратените в сърце са мерзост Господу; А непорочните в пътя си са угодни Нему.

21. <Даже> ръка с ръка <да се съедини, пак> {Или: Давам ръка в ръка че.} нечестивият няма да остане ненаказан; А потомството на праведните ще се избави.

22. <Както е> златна халка на носа на свиня, Така е красивата, но безразсъдна жена.

23. Желаното от праведните е само добро, А ожиданото от нечестивите е надменност.

24. Един разпръсва <щедро>, но <пак> има повече изобилие, А друг се скъпи без мяра, но пак <стига> до немотия,

25. Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.

26. Който задържа жито ще бъде проклинат от народа, А който продава, благословение <ще почива> на главата му.

27. Който усърдно търси доброто, търси <и> благоволение, А който търси злото, то ще дойде и върху него.

28. Който уповава на богатството си, ще падне, А праведните ще цъфтят като зелен лист.

29. Който смущава своя си дом ще наследи вятър; И безумният <ще стане> слуга на мъдрия по сърце.

30. Плодът на праведния е дърво на живот; И който е мъдър придобива души.

31. Ето, <и> на праведния се въздава на земята, - Колко повече на нечестивия и на грешния!