Poglavja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nova Zaveza

Rimljanom 16 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Osebni pozdravi

1. Priporočam vam našo sestro Fójbo, ki je diakonísa v Cerkvi v Kenhréjah:

2. sprejmite jo v Gospodu, kakor se spodobi svetim, in ji stojte ob strani v vsem, kar bi potrebovala od vas, saj je bila tudi ona v pomoč mnogim in tudi meni.

3. Pozdravite Prísko in Akvila, moja sodelavca v Jezusu Kristusu,

4. ki sta tvegala glavo, da bi mi rešila življenje. Hvaležen sem jima ne samo jaz, ampak tudi vse Cerkve med pogani.

5. Pozdravite tudi skupnost, ki se zbira v njuni hiši. Pozdravite mojega dragega Epájneta, prvega, ki ga je dala Azija Kristusu.

6. Pozdravite Marijo, ki se je zelo trudila za vas.

7. Pozdravite Andrónika in Júnija, moja rojaka in sojetnika, odlična apostola, ki sta bila že pred mano v Kristusu.

8. Pozdravite Ampliáta, ki mi je drag v Gospodu.

9. Pozdravite Urbána, našega sodelavca v Kristusu, in mojega dragega Stáhija.

10. Pozdravite Apéla, ki se je izkazal v Kristusu. Pozdravite Aristobúlove domače.

11. Pozdravite mojega rojaka Heródiona. Pozdravite tiste člane Narcísove hiše, ki so v Gospodu.

12. Pozdravite Trífajno in Trifózo, ki se trudita v Gospodu. Pozdravite drago Pêrsido, ki se je veliko trudila v Gospodu.

13. Pozdravite Rúfa, izvoljenca v Gospodu, in njegovo mater, ki je tudi moja.

14. Pozdravite Asínkrita, Flégona, Hêrmesa, Patrobája, Hermája in brate, ki so z njimi.

15. Pozdravite Filológa in Júlijo, Neréja in njegovo sestro, Olimpája in vse svete, ki so z njimi.

16. Pozdravite se med seboj s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vse Kristusove Cerkve.

17. Opominjam pa vas, bratje, varujte se tistih, ki delajo razprtije in stavljajo ovire nauku, v katerem ste bili poučeni: izogibajte se jih!

18. Zakaj taki ne služijo našemu Gospodu Kristusu, ampak lastnemu trebuhu, in s privzdignjenim in priliznjenim govorjenjem varajo srca preprostih.

19. Glas o vaši poslušnosti je prodrl povsod. Veselim se vas torej, obenem pa hočem, da si pametno prizadevate za dobro in da ste nedovzetni za zlo.

20. Bog miru pa bo prav kmalu strl satana pod vašimi nogami. Milost našega Gospoda naj bo z vami!

21. Pozdravlja vas moj sodelavec Timótej in moji rojaki Lúkij, Jázon ter Sozípater.

22. Pozdravljam vas v Gospodu jaz, Têrtij, ki sem napisal to pismo.

23. Pozdravlja vas Gaj, pri katerem uživam gostoljubje jaz in celotna skupnost. Pozdravlja vas mestni blagajnik Erást ter brat Kvart.

24. [Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa z vami vsemi. Amen.]

Hvalnica

25. Njemu pa, ki vas more po mojem evangeliju in po oznanjevanju Jezusa Kristusa utrditi v veri – v skladu z razodetjem skrivnosti, ki je bila zamolčana skozi večne čase,

26. a je bila zdaj razodeta in je po ukazu večnega Boga oznanjena v preroških pisanjih vsem narodom, da bi bili poslušni veri –

27. Bogu, ki je edini moder, po Jezusu Kristusu slava na veke. Amen.