Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nova Zaveza

Filipljanom 4 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

1. Zatorej, moji predragi in tako zaželeni bratje, moje veselje in moja krona, stojte trdno v Gospodu, kakor sem vam rekel, preljubi.

Spodbude

2. Opominjam Evódijo in opominjam tudi Sintího, naj živita v lepi slogi v Gospodu.

3. Pa tudi tebe, zvesti sodelavec, prosim, da jima pomagaš, saj sta se z menoj trudili za evangelij, s Klemenom in z drugimi mojimi sodelavci, katerih imena so v knjigi življenja.

4. Veselite se v Gospodu, in to zmeraj; ponavljam vam, veselite se.

5. Vaša dobrota bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu.

6. Ničesar si ne ženite k srcu, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvami, s prošnjami in z zahvalami.

7. In mir, ki ga daje Bog in ki presega vse, kar si lahko predstavljamo, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.

8. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je plemenito, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in ugledno, vse to imejte v mislih.

9. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami.

Zahvala za darove Filipljanov

10. Močno sem se razveselil v Gospodu, da se je končno le razcvetela vaša skrbnost do mene. Sicer ste jo imeli že prej, a manjkala vam je priložnost.

11. Tega ne pravim, ker bi mi česa manjkalo, saj sem se navadil biti zadovoljen v vsakršnem položaju.

12. Znam biti reven in znam biti bogat. Na vse mogoče sem se navadil, biti sit in biti lačen, biti v obilju in biti v pomanjkanju.

13. Vse premorem v njem, ki mi daje moč.

14. A kljub temu je bilo lepo, da ste mi priskočili na pomoč v moji stiski.

15. Sicer pa prav vi, Filipljani, veste, da na začetku oznanjevanja evangelija, ko sem odpotoval iz Makedonije, nobena Cerkev ni odprla z mano računa o izdatkih in prejemkih, če izvzamem edinole vas.

16. Pa tudi v Tesaloníko ste mi dvakrat poslali, kar sem potreboval.

17. Tega ne govorim, ker bi si želel vašega daru, pač pa si želim čim obilnejšega sadu v vaše dobro.

18. Sicer pa imam vsega dovolj: živim v obilju, odkar sem dobil od Epafrodíta to, kar ste mi poslali v blago dišeč vonj, v prijetno žrtev, ki je Bogu všeč.

19. Moj Bog, bogat, kakor je, bo razkošno potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu.

20. Našemu Bogu in Očetu pa bodi slava na veke vekov. Amen.

Sklepni pozdravi

21. Pozdravite po vrsti vse svete v Kristusu Jezusu. Pozdravljajo vas bratje, ki so z menoj.

22. Pozdravljajo vas vsi sveti, posebno tisti iz cesarjeve hiše.

23. Milost Gospoda Jezusa Kristusa bodi z vašim duhom!