Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nova Zaveza

Filipljanom 3 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Resnično opravičenje

1. Sicer pa, bratje moji, bodite veseli v Gospodu. Meni ni odveč, vam pa je v prid, da vam pišem iste stvari.

2. Varujte se psov, varujte se sleparjev, varujte se oškrnjencev!

3. Obrezanci smo namreč mi, ki služimo Bogu v njegovem duhu in se ponašamo v Kristusu Jezusu, pri tem pa ne zaupamo sami vase,

4. čeprav bi jaz lahko zaupal tudi sam vase. Če kdo drug misli, da lahko zaupa vase, smem jaz to še bolj:

5. obrezan sem bil osmi dan, sem iz izraelskega ljudstva, iz Bénjaminovega rodu, Hebrejec izmed Hebrejcev, po postavi farizej,

6. po gorečnosti preganjalec Cerkve, neoporečen v pravičnosti, ki jo terja postava.

7. Toda kar je bilo zame dobiček, to sem zaradi Kristusa začel imeti za izgubo.

8. Še več, za izgubo imam vse v primeri z vzvišenostjo spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za odmeček, da bi si prislužil Kristusa

9. in se znašel v njem; ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri.

10. Gre za to, da spoznam njega in moč njegovega vstajenja ter svoj delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa mu postanem podoben v njegovi smrti

11. in tako upam, da kako pridem do vstajenja od mrtvih.

Hitim proti cilju

12. Ne, kakor da bi to že dosegel ali prišel do popolnosti. Pač pa se trudim, da bi to osvojil, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus.

13. Ne mislim, bratje, da sem to dosegel. Eno pa rečem: pozabljam, kar je za menoj in se stegujem proti temu, kar je pred menoj,

14. ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu.

15. Zatorej vsi, kar nas je popolnih, imejmo to v mislih; če pa kaj drugače mislite, vam bo Bog razodel tudi to.

16. Sicer pa napredujmo v isti smeri od tam, kamor smo prispeli.

17. Vsi skupaj posnemajte mene, bratje, in se ozirajte po tistih, ki se vedejo po zgledu, ki ga imate v nas.

18. Mnogi se namreč vedejo – večkrat sem vam jih že omenil, zdaj pa jih omenjam jokaje – kot sovražniki Kristusovega križa.

19. Njihov konec je pogubljenje, njihov bog je trebuh, ponašajo se s tem, česar bi se morali sramovati, zagledani so v posvetnost.

20. Naša domovina pa je v nebesih, odkoder tudi pričakujemo odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa.

21. Ta bo z božjo močjo, s katero si more podvreči vse, preobrazil naše bedno telo, tako da ga bo naredil podobno svojemu poveličanemu telesu.