Poglavja

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nova Zaveza

Filipljanom 2 Jubilejni prevod Nove zaveze (JUB)

Ohranjajte edinost v ponižnosti

1. Če torej premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj skupnost Duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje,

2. dopolníte moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, enega duha in enega mišljenja.

3. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe.

4. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge.

5. Isto mišljenje naj bo v vas, ki je tudi v Kristusu Jezusu.

6. Čeprav je bil namreč božje narave,se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom,

7. ampak je sam sebe izničiltako, da je prevzel vlogo hlapcain postal podoben ljudem.Po zunanjosti je bil kakor človekin

8. je sam sebe ponižaltako, da je postal pokoren vse do smrti,in sicer smrti na križu.

9. Zato ga je Bog povzdignil nad vsein mu podelil ime,ki je nad vsakim imenom,

10. da se v Jezusovem imenupripogne vsako kolenov nebesih, na zemlji in pod zemljo

11. in da vsak jezik izpove,da je Jezus Kristus Gospod,v slavo Boga Očeta.

Apostolova skrb za svetost kristjanov

12. Potemtakem, moji dragi, kakor ste bili zmeraj poslušni, in to ne le takrat, kadar sem bil med vami, ampak še veliko bolj zdaj, ko sem odsoten, delajte s strahom in s trepetom za svoje zveličanje.

13. Bog je namreč, ki po svojem blagohotnem načrtu zbuja v vas hotenje in delovanje.

14. Vse delajte brez godrnjanja in preračunljivosti,

15. da boste neoporečni in neomadeževani, čisti božji otroci sredi zvijačnega in pokvarjenega rodu, med katerim morate žareti na svetu kakor zvezde.

16. Držite se besede življenja, da se bom lahko na Kristusov dan pohvalil, da nisem v prazno tekel in se nisem v prazno trudil.

17. Pa tudi če bi moral izkrvaveti pri žrtvovanju in darovanju za vašo vero, se veselim in radujem z vami vsemi.

18. Prav tako se veselite tudi vi in se radujte z menoj!

Timótej in Epafrodít

19. Upam v Gospodu Jezusu, da vam bom kmalu poslal Timóteja, tako da bom tudi sam potolažen, ko bom zvedel, kako je z vami.

20. Nimam namreč nikogar drugega, ki bi mu bil podoben po srcu in bi se tako iskreno zavzemal za vaše zadeve,

21. saj vsi po vrsti iščejo svojo korist in ne tega, kar je Jezusa Kristusa.

22. Poznate njegovo preizkušenost, ker je z mano kakor sin z očetom služil evangeliju.

23. Upam torej, da ga pošljem takoj, ko ugotovim, kako je z menoj.

24. Vendar zaupam v Gospoda, da bom kmalu prišel tudi sam.

25. Za zdaj se mi je zdelo potrebno, da pošljem k vam brata Epafrodíta, svojega sodelavca in sobojevnika, ki ste ga vi poslali, da bi mi stregel v moji potrebi.

26. Zelo se mu je namreč tožilo po vas vseh, pa še v skrbeh je bil, ker ste bili slišali, da je zbolel.

27. Dejansko je bil zbolel na smrt. Toda Bog se ga je usmilil, pa ne samo njega, ampak tudi mene, da se ne bi zgrinjala name bolečina na bolečino.

28. Poslal sem ga torej čim hitreje, da bi ga spet videli in se razveselili in bi bil tudi jaz sam bolj brez skrbi.

29. Sprejmite ga torej v Gospodu z vsem veseljem in imejte v časti ljudi, kakršen je on,

30. saj se je v svojem delovanju za Kristusa približal smrti, ko je tvegal življenje, da bi storil zame to, česar vi niste mogli storiti.