Нов Завет

Ефесјаните 4:26 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

„Не гневете се во толкава мера та да грешите!“ Гневот нека ви помине уште истиот ден!

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 4

Преглед Ефесјаните 4:26 во контекст