Нов Завет

Ефесјаните 4:27 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Не оставајте простор Ѓаволот да дејствува!

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 4

Преглед Ефесјаните 4:27 во контекст