Нов Завет

2 Тимотеј Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

поглавја

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4