Нов Завет

2 Јован Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

поглавја

  1. 1