Нов Завет

Ефесјаните 4:25 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Веќе не треба ни да помислите да лажете, туку да ја зборувате само вистината, бидејќи сме органи на едно исто тело.

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 4

Преглед Ефесјаните 4:25 во контекст