Нов Завет

Ефесјаните 4:19 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Тие веќе не го разликуваат праведното од грешното. Лакомо се препуштаат на разни пороци и на секаков вид гнасни работи.

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 4

Преглед Ефесјаните 4:19 во контекст