Нов Завет

Ефесјаните 4:20 Динамичен превод на Новиот завет на македонски јазик (MNT)

Но вие што сте запознаени со учењето на Христос, не сте учени така да живеете.

Прочитајте целосна глава Ефесјаните 4

Преглед Ефесјаните 4:20 во контекст