Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Jeremijo 14 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Didžioji sausra

1. VIEŠPATIES žodis Jeremijui apie sausrą.

2. „Judo karalystė liūdi.Jos miestų vartai sunykę,žmonės guli ant žemės iš sielvarto,o iš Jeruzalės kyla šauksmas.

3. Jos didžiūnai siunčia tarnus vandens;tie nueina prie talpyklų, bet vandens nerandair sugrįžta tuščiais ąsočiais.Nusigandę ir sumišę, jie užsidengia galvas.

4. Sustojo darbas laukuose,nes krašte nebuvo lietaus.Artojai nusigandę, jie užsidengia galvas.

5. Net briedė laukuose pameta atsivestą jauniklį,nes nėra žolės.

6. O laukiniai asilai stovi ant plikų kalvų,dvėsuodami kaip šakalai;jų akys apsiblaususios, nes trūksta pašaro“.

7. Nors mūsų kaltės ir liudija prieš mus,gelbėk, VIEŠPATIE, dėl savo vardo!Nors mūsų atsimetimai nesuskaičiuojami,nors mes nusidėjome tau,

8. tu – Izraelio viltis, VIEŠPATIE,jo gelbėtojas nelaimėje!Kodėl esi lyg svetimas šiame krašte,lyg pakeleivis, užėjęs tik pernakvoti?

9. Kodėl esi lyg staigmenos pritrenktas žmogus,lyg galiūnas, negalintis išgelbėti?Juk tu esi tarp mūsų, VIEŠPATIE,tavo vardu mes vadinami;neapleisk mūsų!

10. Taip kalba VIEŠPATS šiai tautai:„Iš tikrųjų jie taip mėgsta klaidžioti,kad net savo kojų netausoja.Todėl jie nemieli VIEŠPAČIUI.Dabar jis atmins jų kaltę ir nubaus už jų nuodėmes“.

11. VIEŠPATS tarė man: „Nesimelsk už šią tautą ir gerovės jai neprašyk!

12. Kai jie pasninkaus, aš negirdėsiu jų maldavimo, kai aukos deginamąsias aukas ir maisto atnašas, aš jų nepriimsiu. Kalaviju, badu ir maro rykšte padarysiu jiems galą“.

13. Atsakiau: „Ak, Viešpatie DIEVE! Pranašai jiems žada: ‘Jūs nematysite kalavijo, badas jūsų neužpuls, nes amžiną taiką duosiu jums šioje vietoje’“. –

14. „Ką pranašai skelbia mano vardu, tai melas! – atsakė man VIEŠPATS. – Jų aš nesiunčiau, įgaliojimo jiems nedaviau, nieko jiems nekalbėjau. Prasimanytus regėjimus, tuščius būrimus, savo pačių vaizduotės apgaulę jie skelbia jums!“

15. Taip kalbėjo VIEŠPATS: „Pranašai, pranašaujantys mano vardu, nors aš jų nesiunčiau, nesiliaujantys skelbti: ‘Kalavijas ir badas neištiks šio krašto!’ – patys galą gaus nuo kalavijo ir bado.

16. O žmonės, kuriems jie pranašauja, tysos išmesti Jeruzalės gatvėse, tapę bado ir kalavijo aukomis. Nebus kam laidoti nei jų pačių, nei žmonų, sūnų ir dukterų, nes ant jų išliesiu jų pačių nedorumo atpildą.

17. O tu perduosi jiems šį žodį:‘Tesrūva mano akys ašaromisnakčia ir dieną, be perstojo,nes baisus nuniokojimas ir nepagydoma žaizdanukankino mergelę dukterį, mano tautą.

18. Išeinu į laukus – štai kritę nuo kalavijo!Ateinu į miestą – štai pasiligoję iš bado!Net pranašas ir kunigas klajoja po kraštą,sutrikę, nežinodami ką daryti’“.

19. Nejau tu visiškai atmetei Judą?Ar Sionas tapo tau bjaurus?Nejau mus taip pribloškei,kad jau nebėra mums išgydymo?Tikėjomės taikos, bet nieko gera nematyti;laukėme išgydymo, ir štai vien siaubas!

20. Išpažįstame, VIEŠPATIE, savo nedorumąir kaltę mūsų tėvų,nes tikrai tau nusidėjome.

21. Savo vardo dėlei neatmesk mūsų,nepadaryk negarbės savo šlovės sostui!Atmink savo Sandorą su mumisir nenutrauk jos!

22. Ar gali kuris iš tautų stabų duoti lietaus?Ar gali pats dangus siųsti būriais lietų?Argi tai ne tu vienas, VIEŠPATIE?Mūsų Dieve, mes dedame viltis į tave,nes tik tu visa tai padarei!