Skyriai

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40

Sena Testamentas

Naujos Testamentas

Išėjimo 37 Biblija, arba Šventasis Raštas (LBD)

Sandoros Skrynia

1. Becalelis padirbo akacijos medžio skrynią. Ji buvo pustrečios uolekties ilgio, pusantros uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio.

2. Ją aptraukė grynu auksu iš vidaus ir iš lauko, aplenkė aukso apvadu.

3. Keturioms jos kojoms nuliejo keturis žiedus: po du žiedus – vienam šonui ir po du žiedus – kitam šonui.

4. Padirbo akacijos medžio karteles, jas paauksavo,

5. ir skryniai nešti perkišo per žiedus, esančius ant skrynios šonų.

6. Padarė malonės sostą iš gryno aukso pustrečios uolekties ilgio ir pusantros uolekties pločio.

7. Iš kalstyto aukso padarė du kerubus ir pritaisė juos prie abiejų malonės sosto galų:

8. vieną kerubą – prie vieno galo ir kitą kerubą – prie kito galo; kerubus pritaisė taip, kad jie buvo lyg iš vieno gabalo su malonės sosto galais.

9. Kerubai laikė išskleistus į viršų sparnus ir dengė jais malonės sostą. Stovėjo jiedu vienas priešais kitą, bet jų veidai buvo atgręžti į malonės sostą.

Atnašų stalas

10. Jis padirbo iš akacijos medžio stalą dviejų uolekčių ilgio, vienos uolekties pločio ir pusantros uolekties aukščio.

11. Aptraukė jį grynu auksu ir viršų aplenkė aukso apvadu.

12. Padarė aplink jį plaštakos platumo briauną, o aplink briauną – aukso apvadą.

13. Nuliejo jam keturis aukso žiedus ir pritaisė ant keturių kampų prie keturių kojų.

14. Žiedai, laikantys karteles stalui nešti, buvo prie pat briaunos.

15. Karteles stalui nešti jis padirbo iš akacijos medžio ir aptraukė jas auksu.

16. Reikmenis, kurie turėjo būti ant stalo – lėkštes ir indus smilkalams, dubenis ir ąsočius liejamosioms atnašoms – jis padarė iš gryno aukso.

Septynšakė žvakidė

17. Jis padirbo iš gryno aukso žvakidę. Žvakidės stovas ir kotas buvo nukalti; taurelės, galvutės ir vainiklapiai buvo iš vieno gabalo su žvakide.

18. Šešios šakos ėjo iš jos šonų: trys šakos – iš vieno šono ir trys šakos – iš kito.

19. Trys migdolo žiedo pavidalo taurelės, kiekviena su galvute ir vainiklapiais ant vienos šakos, ir trys migdolo žiedo pavidalo taurelės, kiekviena su galvute ir vainiklapiais, ant kitos šakos. Tokios buvo visos šešios iš žvakidės išeinančios šakos.

20. Ant žvakidės koto buvo keturios migdolo žiedo pavidalo taurelės, kiekviena su savo galvute ir vainiklapiais.

21. Galvutė iš to paties gabalo buvo po pirmąja šakų pora, galvutė iš to paties gabalo buvo po antrąja šakų pora ir galvutė iš to paties gabalo – po trečiąja šakų pora.

22. Galvutės ir jų šakos buvo iš to paties gabalo, visos nukaltos iš gryno aukso.

23. Jis padirbo jai septynis žibintus ir žnyples, ir padėklus iš gryno aukso.

24. Žvakidę ir jos reikmenis jis padarė iš vieno talento gryno aukso.

Smilkalų aukuras

25. Aukurą smilkalams jis padarė iš akacijos medžio. Jis buvo vienos uolekties ilgio ir vienos uolekties pločio – keturkampis, o aukščio turėjo dvi uolektis; iš to paties gabalo buvo jo ragai.

26. Aptraukė aukurą grynu auksu – viršų, visus šonus bei ragus ir aplenkė aukso apvadu.

27. Žemiau apvado abiejuose aukuro šonuose pritaisė du auksinius žiedus kartelėms aukurui nešti.

28. Karteles padirbo iš akacijos medžio ir paauksavo.

29. Taip pat jis pagamino šventąjį patepimo aliejų ir kvapųjį smilkalą, tarsi jie būtų kvepalų gamintojo mišiniai.