Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 4:1-10 Knjiga O Kristu (CKK)

1. Gospodari, postupajte pravedno i pošteno prema svojim robovima. Ne zaboravite da i vi imate Gospodara - na nebu!

2. Molite se ustrajno i budno, sa zahvalnošću.

3. Molite se i za nas, da nam Bog otvori vrata kako bismo mogli navješćivati Kristovo otajstvo zbog kojega sam u okovima

4. te da ga navijestim onako kako treba.

5. Mudro postupajte prema onima koji su vani; ne gubite vrijeme.

6. Neka vaše riječi uvijek budu ljubazne, solju začinjene, da znate što kome treba reći.

7. Dragi brat Tihik ispričat će vam sve o meni. On vjerno služi Gospodinu skupa sa mnom.

8. Šaljem ga k vama upravo zato da vam ispriča kako smo i da vam utješi srce.

9. Šaljem vam i vjernoga, dragog brata Onezima, vašega zemljaka. On i Tihik ispričat će vam kako je ovdje.

10. Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u zatvoru, te Barnabin nećak Marko, za kojega sam vas već prije uputio da ga lijepo primite dođe li k vama.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 4