Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 4:4 Knjiga O Kristu (CKK)

te da ga navijestim onako kako treba.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 4

Prikaz Poslanica Kološanima 4:4 u kontekstu