Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 4:2 Knjiga O Kristu (CKK)

Molite se ustrajno i budno, sa zahvalnošću.

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 4

Prikaz Poslanica Kološanima 4:2 u kontekstu