Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 4:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Gospodari, postupajte pravedno i pošteno prema svojim robovima. Ne zaboravite da i vi imate Gospodara - na nebu!

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 4

Prikaz Poslanica Kološanima 4:1 u kontekstu