Novi Zavjet

Poslanica Kološanima 4:3 Knjiga O Kristu (CKK)

Molite se i za nas, da nam Bog otvori vrata kako bismo mogli navješćivati Kristovo otajstvo zbog kojega sam u okovima

Pročitaj kompletan poglavlje Poslanica Kološanima 4

Prikaz Poslanica Kološanima 4:3 u kontekstu