Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Novi Zavjet

Evanðelje Po Marku 1 Knjiga O Kristu (CKK)

Uloga Ivana Krstitelja

1. Ovo je početak Radosne vijesti o Božjemu Sinu Isusu Kristu.

2. U knjizi proroka Izaije Bog je rekao:"Gledajte, šaljem pred vas svojega glasnika i on će vam pripraviti put.

3. On je glas koji viče u pustinji: 'Pripremite put za Gospodnji dolazak! Poravnajte za njega staze!'"

4. Taj glasnik bio je Ivan Krstitelj. Živio je u pustinji i propovijedao kako se ljudi trebaju krstiti da pokažu kako su se odvratili od svojih grijeha i obratili se Bogu da im oprosti.

5. Ljudi iz Jeruzalema i iz cijele Judeje putovali su k njemu u pustinju da ga vide i čuju. Ispovijedali su svoje grijehe, a on ih je krstio u rijeci Jordanu.

6. Ivanova odjeća bila je istkana od devine dlake, a bio je opasan kožnim pojasom. Hranio se skakavcima i divljim medom.

7. Propovijedao je: "Uskoro dolazi netko veći od mene, kojemu nisam dostojan ni biti robom.

8. Ja vas krstim vodom, ali on će vas krstiti Božjim Svetim Duhom."

Isusovo krštenje

9. Jednog dana dođe Isus iz Nazareta u Galileji i Ivan ga krsti u rijeci Jordanu.

10. Čim Isus iziđe iz vode, ugleda kako se otvaraju nebesa i kako Duh u obliku goluba silazi na njega.

11. Začuje se glas: "Ti si moj ljubljeni Sin! Ti si moja radost!"

Isusove kušnje

12. Odmah nakon toga Duh nagna Isusa da ode u pustinju.

13. Tamo je ostao četrdeset dana i Sotona ga je kušao. Boravio je među divljim životinjama, a služili su mu anđeli.

Prvi učenici

14. Pošto je kralj Herod zatvorio Ivana, Isus ode u Galileju propovijedati Božju Radosnu vijest.

15. "Napokon je došlo vrijeme," naviještao je, "blizu je Božje kraljevstvo! Odvratite se od svojih grijeha i povjerujte Radosnoj vijesti."

16. Jednoga dana, prolazeći obalom Galilejskog jezera, opazi Šimuna i njegova brata Andriju kako mrežama hvataju ribu jer su po zanimanju bili ribari.

17. "Pođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!" pozove ih Isus.

18. Oni smjesta ostave svoje mreže i pođu za njim.

19. Malo dalje uz obalu ugleda Zebedejeve sinove Jakova i Ivana kako u lađici krpaju mreže.

20. Pozove i njih, a oni odmah ostave svojeg oca Zebedeja u lađi s nadničarima i pođu za njim.

Isus istjeruje nečistog duha

21. Isus i njegovi sljedbenici stigoše u grad Kafarnaum. Odmah u subotu odu u sinagogu te je Isus ondje poučavao.

22. Svi okupljeni bili su zadivljeni njegovim učenjem jer ih je poučavao kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

23. Tu se zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom, koji počne vikati:

24. "Zašto nas uznemiruješ, Isuse Nazarećanine? Zar si nas došao uništiti? Znam tko si: ti si Svetac Božji!"

25. Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!"

26. Nato on krikne, žestoko protrese čovjeka i iziđe iz njega.

27. Svi nazočni silno se zaprepaste i počnu raspravljati o tome što se dogodilo. "Kakvo je to novo učenje?" uzbuđeno su pitali. "Ima takvu silnu vlast! Čak se i nečisti duhovi pokoravaju njegovim zapovijedima!"

28. Vijest o tome što je učinio brzo se pronijela cijelom pokrajinom Galilejom.

Mnoga ozdravljenja

29. Pošto iziđe iz sinagoge, Isus s Jakovom i Ivanom pođe u Šimunovu i Andrijinu kuću.

30. Ondje je Šimunova punica ležala u velikoj vrućici te to odmah kazaše Isusu.

31. On joj priđe, uhvati ju za ruku i podigne, a vrućica odmah prestane pa se ona digne i pripremi im jelo.

32. Uvečer, kad je Sunce zašlo, dovedu mu brojne bolesnike i opsjednute,

33. pa se sav grad skupio pred vratima.

34. Isus je iscijelio brojne bolesnike od najrazličitijih bolesti i brojnim zlodusima zapovjedio da iziđu iz svojih žrtava. Ali nije dopustio zlodusima da govore jer su znali tko je on.

Isus propovijeda u Galileji

35. Drugog jutra ustao je prije zore, povukao se na pusto mjesto i ondje se molio.

36. Šimun i ostali krenu ga potražiti.

37. Kad ga pronađu, rekoše mu: "Svi te traže."

38. On im odgovori: "Hajdemo i dalje, u druga mjesta. I njima moram propovijedati poruku. Zbog toga sam došao."

39. Tako je proputovao cijelu Galileju propovijedajući po sinagogama i istjerujući zloduhe.

Isus iscjeljuje gubavca

40. Jednom dođe k njemu neki gubavac, klekne pred njega i zamoli ga: "Ako hoćeš, možeš me ozdraviti!"

41. Isus se sažali, ispruži ruku, dotakne ga i reče: "Hoću! Budi čist!"

42. Gube odmah nestane i čovjek postane čist.

43. Otpravljajući ga, Isus ga strogo upozori:

44. "Nikome o tomu ne govori, već idi ravno svećeniku te sa sobom ponesi žrtveni dar prema Mojsijevu zakonu, kao javno svjedočanstvo tvojeg ozdravljenja."

45. Ali čovjek ode i počne svima govoriti što mu se dogodilo; zbog toga Isusa opkoli toliko mnoštvo da više nije mogao javno ući u bilo koji grad, već se morao zadržavati vani, na samotnim mjestima. A ljudi su stizali sa svih strana.