Novi Zavjet

Evanðelje Po Marku 1:24 Knjiga O Kristu (CKK)

"Zašto nas uznemiruješ, Isuse Nazarećanine? Zar si nas došao uništiti? Znam tko si: ti si Svetac Božji!"

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Marku 1

Prikaz Evanðelje Po Marku 1:24 u kontekstu