Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Novi Zavjet

Evanðelje Po Marku 8 Knjiga O Kristu (CKK)

Isus hrani četiri tisuće ljudi

1. U to se vrijeme opet okupi veliko mnoštvo, a ljudi nisu imali što jesti. Isus pozove učenike te im reče:

2. "Žao mi je tih ljudi. Već su tri dana ovdje sa mnom i više nemaju što jesti.

3. Ako ih pošaljem gladne kućama, klonut će na putu. Neki su došli izdaleka."

4. "Pa kako da im u ovoj pustoši nabavimo dovoljno hrane?" upitaju učenici.

5. "Koliko kruhova imate?" upita ih. "Sedam", odgovore.

6. Nato on reče mnoštvu da posjeda po zemlji. Zatim uzme sedam kruhova, zahvali za njih Bogu, razlomi ih na komade i dade svojim učenicima. A učenici ih podijele mnoštvu.

7. Nađe se i nekoliko ribica. Isus ih blagoslovi pa reče učenicima da i njih podijele.

8. Svi se nasitiše, a zatim pokupe sedam košara preostale hrane.

9. Ondje je bilo oko četiri tisuće ljudi. Pošto su jeli, on ih otpusti kućama.

10. Odmah zatim uđe s učenicima u lađu i doplovi u okolicu Dalmanute.

Farizeji traže znak

11. Kad farizeji doznaju da je stigao, dođu s njime raspravljati. Tražili su od njega da im pokaže znak s neba kao potvrdu.

12. Kad je to čuo, on uzdahne i reče: "Zašto ovaj naraštaj neprestano traži znakove? Zaista vam kažem, ovaj ih naraštaj neće dobiti."

13. Zatim se vrati u lađicu, ostavi ih i preplovi na drugu stranu jezera.

Herodov i farizejski kvasac

14. No učenici su zaboravili ponijeti hrane prije polaska te su sa sobom u lađi imali samo jedan kruh.

15. Isus ih strogo opomene: "Čuvajte se farizejskoga kvasca i kvasca kralja Heroda."

16. "Nemamo kruha", govorili su međusobno jer mišljahu da im je zato to rekao.

17. Isus je čuo o čemu govore pa reče: "Zašto govorite o tomu da nemate kruha? Zar još niste razumjeli, zar ne shvaćate? Zar su vam srca tako otvrdnula?

18. Imate oči, a ne vidite! Imate uši, a ne čujete! Zar ništa ne možete upamtiti?

19. A onih pet tisuća ljudi koje sam nahranio razlomivši pet kruhova? Koliko ste punih košara ostataka skupili nakon toga?""Dvanaest", odgovore.

20. "A koliko je košara hrane preostalo kad sam razlomio sedam kruhova i njima nahranio četiri tisuće ljudi?" "Sedam punih košara", rekoše.

21. "Pa zar još ne razumijete?" upita ih.

Isus iscjeljuje slijepca

22. Kad stignu u Betsaidu, dovedu mu slijepca i zamole ga da ga dotakne i iscijeli.

23. Isus uzme slijepca za ruku i povede ga izvan sela, pljune mu u oči te na njih položi ruke. "Vidiš li što?" upita ga.

24. Čovjek podiže pogled. "Vidim ljude," reče, "ali nejasno, poput stabala koja hodaju!"

25. Tada mu Isus ponovno stavi ruke na oči i čovjeku se taj put posve vrati vid, tako da je vidio sasvim jasno.

26. Isus ga pošalje kući. "Ne svraćaj putem u selo", reče mu.

Petar priznaje Isusa za Mesiju

27. Isus i njegovi učenici odu iz Galileje u sela Filipove Cezareje. On ih putem upita: "Što ljudi misle, tko sam ja? Što o meni govore?"

28. "Neki misle da si Ivan Krstitelj," odgovore učenici, "drugi kažu da si Ilija, a treći da si prorok."

29. On ih upita: "A za koga me vi držite?" Petar odgovori: "Ti si Krist!"

30. Isus im zabrani da ikomu o njemu govore.

Isus pretkazuje svoju smrt i uskrsnuće

31. Zatim im počne objašnjavati kako će on, Sin Čovječji, morati mnogo pretrpjeti od starješina, svećeničkih poglavara i pismoznanaca, koji će ga odbaciti, te da će biti ubijen i nakon tri dana uskrsnuti.

32. Govorio im je o tome posve otvoreno. Petar ga nato povede na stranu i stane od toga odgovarati.

33. Isus se okrene, pogleda učenike te strogo ukori Petra: "Odstupi od mene, Sotono! Tvoje misli nisu Božje, nego razmišljaš kao čovjek!"

34. Tada pozove učenike i mnoštvo da priđu i slušaju. "Ako tko od vas želi biti mojim sljedbenikom," reče im, "mora se odreći sâmog sebe, uzeti svoj križ i slijediti me.

35. Nastojite li zadržati svoj život za sebe, izgubit ćete ga. A tko položi svoj život za mene i za Radosnu vijest, imat će istinski život.

36. Kakva korist od toga da stekneš i sav svijet ako pritom izgubiš vječni život!

37. Što se može mjeriti s vrijednošću života?

38. Tko se postidi mene i mojih riječi pred ovim preljubničkim i grešnim naraštajem, njega ću se i ja, Sin Čovječji, postidjeti kada dođem u slavi svojega Oca, sa svetim anđelima."