Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Novi Zavjet

Evanðelje Po Marku 12 Knjiga O Kristu (CKK)

Prispodoba o zlim vinogradarima

1. Tada im počne govoriti u prispodobama: "Neki čovjek posadi vinograd i ogradi ga, iskopa tijesak za grožđe i izgradi kulu. Zatim ga iznajmi vinogradarima i otputuje.

2. Kad dođe vrijeme berbe, pošalje slugu da ubere njegov dio uroda.

3. Ali vinogradari ga dograbe, pretuku i pošalju natrag praznih ruku.

4. Vlasnik vinograda im zatim pošalje drugog slugu. Zakupci mu razbiju glavu i osramote ga.

5. Trećega kojeg im je poslao ubiju. Poslao im je i mnoge druge, ali oni ih sve premlate ili ubiju.

6. Napokon mu je preostao samo još jedan: njegov ljubljeni sin. Pošalje napokon i njega misleći: 'Prema mojem sinu sigurno će se odnositi s poštovanjem.'

7. Ali kad vinogradari opaze da dolazi, rekoše: 'Ovaj će naslijediti imanje. Ubijmo ga pa ćemo se domoći imanja umjesto njega!'

8. Pa ga pograbe, ubiju i izbace tijelo iz vinograda.

9. Što mislite da će učiniti vlasnik kad čuje što se dogodilo? Doći će i pobiti te vinogradare, a vinograd dati u najam drugima.

10. Ne sjećate li se ulomka iz Svetog pisma:'Kamen koji su graditelji odbacili postane ugaonim kamenom.

11. To je Gospodnje djelo, čudesno u našim očima.'"

12. Židovski su ga vođe već tada htjeli uhvatiti zbog te priče jer su znali da ona govori o njima, ali bojali su se dirnuti u njega zbog straha od mnoštva. Zato odu i ostave ga.

O porezu

13. Vjerski mu vođe pošalju neke farizeje i Herodove sljedbenike da ga uhvate u riječi.

14. Oni dođu i rekoše mu: "Učitelju, znamo da govoriš istinu i da si nepristran jer ne gledaš tko je tko, nego prema istini poučavaš putu Božjemu. Reci nam, je li dopušteno plaćati porez caru ili nije?"

15. Isus prozre njihovo lukavstvo pa reče: "Zašto me kušate? Pokažite mi kovani novac pa ću vam reći."

16. Donesu mu novčić, a on upita: "Čiji su ovo lik i natpis na kovanici?""Carevi", odgovore.

17. "Onda dajte caru carevo, a Bogu valja dati Božje", reče im. Bili su zadivljeni.

O uskrsnuću

18. Tada dođu k njemu saduceji, koji tvrde da nema uskrsnuća, i upitaju ga:

19. "Gospodine, Mojsije nam je dao zakon prema kojemu, umre li oženjen muškarac bez djece, njegov se brat mora oženiti njegovom udovicom kako bi ona rodila sina koji će naslijediti posjed umrloga i nositi njegovo ime.

20. Bilo je sedmero braće. Prvi se brat oženi i umre a da nije imao djece.

21. Drugi se brat oženi njegovom udovicom, ali također umre a da nije ostavio potomstva. S trećim se dogodi isto.

22. Tako nijedan od sedmorice iza sebe ne ostavi potomstva. Na posljetku umre i žena.

23. Čija će onda ona biti žena o uskrsnuću kad je bila udana za svu sedmoricu?"

24. Isus im odgovori: "Niste li vi u zabludi zato što ne poznajete ni Pisma ni sile Božje?

25. Jer kad ljudi uskrsnu od mrtvih, neće se ženiti ni udavati, već će biti poput anđela na nebu.

26. A glede uskrsnuća, niste li u Knjizi Izlaska, ondje gdje piše kako je Mojsije ugledao gorući grm, pročitali da mu je Bog rekao: 'Ja sam Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev.'

27. A Bog nije Bog mrtvih, već Bog živih! Vi ste, prema tome, u velikoj zabludi!"

Najveća zapovijed

28. Neki pismoznanac koji je ondje stajao shvatio je, slušajući raspravu, da je Isus dobro odgovorio pa ga upita: "Koja je najvažnija od svih zapovijedi?"

29. Isus odgovori: "Najvažnija glasi: 'Čuj, o Izraele! Naš Gospodin Bog jest jedini Bog.

30. Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom!'

31. Druga glasi: 'Ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe!' Nema zapovijedi koja bi bila veća od tih dviju."

32. Pismoznanac odgovori: "Učitelju, pravo si rekao da je Bog jedini i da nema drugih osim njega.

33. Voljeti ga svim srcem, svim razumom i svom snagom, a bližnjega voljeti kao samoga sebe vrijedi više nego sve paljenice i ostale žrtve."

34. Videći da pametno govori, Isus mu reče: "Nisi daleko od Božjeg kraljevstva." I nitko ga se više nije usudio išta pitati.

Čiji sin je Mesija

35. Poučavajući u Hramu, Isus upita: "Kako pismoznanci mogu tvrditi da je Mesija Davidov sin?

36. Pa sâm je David, nadahnut Svetim Duhom, rekao:'Jahve je rekao mojem Gospodinu: Sjedni mi s desne strane dok ti ne bacim pod noge tvoje neprijatelje.'

37. Sâm ga je David nazvao svojim Gospodinom. Kako bi mu onda mogao biti sin?" Mnoštvo ga je oduševljeno slušalo.

38. Poučavajući ih dalje, reče: "Čuvajte se pismoznanaca! Vole se šetati u dugim haljinama i da ih ljudi pozdravljaju na trgovima.

39. U sinagogama vole sjediti na počasnim mjestima, a na gozbama na pročelju stola.

40. Besramno troše udovička dobra, a prikrivaju se dugačkim molitvama u javnosti. Oni će biti strože kažnjeni."

Udovičin dar

41. Zatim ode sjesti do kutije za milodare te je promatrao mnoštvo kako ubacuje bakreni novac. Mnogi su bogataši ubacivali velike iznose.

42. Dođe i neka siromašna udovica te ubaci samo dva novčića.

43. Isus dozove učenike i reče im: "Zaista vam kažem, ta je siromašna udovica ubacila više nego svi ostali skupa!

44. Jer svi su oni dali od svojeg viška, a ona je, tako siromašna, dala sve što je imala."