Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 17 Knjiga O Kristu (CKK)

Isusova molitva

1. Pošto je Isus sve to rekao, pogleda prema nebu i nastavi: "Oče, došao je čas! Proslavi svojeg Sina da on može proslaviti tebe.

2. Jer ti si mu dao vlast nad svim ljudima na zemlji. On daje vječni život svakomu koga si mu ti dao.

3. A vječni život jest spoznati tebe, jedinoga, istinitoga Boga i Isusa Krista, koga si ti poslao na zemlju.

4. Pronio sam tvoju slavu ovdje na zemlji čineći sve što si mi rekao da učinim.

5. A sada ti mene, Oče, proslavi slavom koju sam dijelio s tobom prije postanka svijeta.

6. Ovim sam ljudima rekao sve o tebi. Bili su u svijetu, ali ti si mi ih dao. Zapravo su oduvijek i bili tvoji, ali dao si ih meni i poslušali su tvoje riječi.

7. Sad su spoznali da je sve što imam od tebe

8. jer sam im prenio riječi koje si mi dao. Prihvatili su ih, pa tako sigurno znaju da sam izišao od tebe i vjeruju da si me ti poslao.

9. Moja molitva nije za svijet, već za one koje si mi dao jer tebi pripadaju.

10. Svi oni koji su moji pripadaju tebi, i svi koji su tvoji pripadaju meni. U njima sam se proslavio.

11. Sad odlazim s ovog svijeta, ostavljam ih i idem tebi. Sveti Oče, brini se za njih i dalje, očuvaj sve one koje si mi dao u svojem imenu da budu sjedinjeni baš kao i mi.

12. Dok sam bio s njima, očuvao sam u tvojem imenu sve one koje si mi dao. Čuvao sam ih da nijedan osim sina pogibli ne propadne da se obistini proročanstvo iz Svetoga pisma.

13. A sada idem tebi. Ovo govorim dok sam u svijetu kako bi oni u sebi imali moju radost u svoj punini.

14. Dao sam im tvoju riječ, a svijet ih je zamrzio jer ne pripadaju svijetu, baš kao ni ja.

15. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, već da ih očuvaš od zla.

16. Nisu više od ovoga svijeta, kao što ni ja nisam od svijeta.

17. Posveti ih istinom; tvoje su riječi istina.

18. Kao što si mene poslao u svijet, tako i ja njih šaljem.

19. I ja se posvećujem za njih da i oni budu posvećeni istinom.

20. Ne molim te samo za ove nego i za sve koji će povjerovati u mene zbog njihova svjedočanstva.

21. Moja je molitva za sve njih da budu jednoga srca i uma, baš kao što smo ti i ja, Oče, ti u meni i ja u tebi, neka tako i oni budu jedno u nama da svijet povjeruje da si me ti poslao.

22. Ja sam im dao slavu koju si mi ti dao; da budu jedno kao što smo i mi -

23. ja u njima, a ti u meni, da budu savršeno jedno. Tako će svijet spoznati da si me ti poslao i shvatiti da ih voliš kao što voliš mene.

24. Oče, želim da budu sa mnom - svi koje si mi dao - neka gledaju moju slavu koju si mi dao jer si me volio još prije postanka svijeta!

25. Pravedni Oče, svijet te ne poznaje, ali ja te poznajem. I ovi su učenici spoznali da si me ti poslao.

26. Njima sam otkrio tebe i dalje ću te objavljivati da žarka ljubav kojom mene voliš bude u njima i da ja budem u njima!"