Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 17:14 Knjiga O Kristu (CKK)

Dao sam im tvoju riječ, a svijet ih je zamrzio jer ne pripadaju svijetu, baš kao ni ja.

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 17

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 17:14 u kontekstu