Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 16 Knjiga O Kristu (CKK)

1. To sam vam rekao da ne biste otpali od vjere.

2. Jer će vas izopćivati iz sinagoga i doći će vrijeme kad će svatko tko vas bude ubijao misliti da služi Bogu.

3. A to će činiti zato što nikada nisu upoznali ni Oca ni mene.

4. To vam govorim sada da biste se, kad se to dogodi, sjetili kako sam vas upozorio. Nisam vam govorio prije jer sam znao da ću biti s vama još neko vrijeme."

Sveti Duh na djelu

5. "Ali sad odlazim onomu koji me je poslao, a nitko od vas nije me ni upitao kamo idem.

6. Umjesto toga se žalostite.

7. No za vas je uistinu bolje da ja odem jer ako ja ne odem, neće vam doći Utješitelj. Ako pak odem, doći će jer ću vam ga poslati.

8. Kad dođe, on će dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, pravednost i sud.

9. Ljudi svijeta su u grijehu jer ne vjeruju u mene.

10. Moju će pravednost potvrditi Otac tako što će me uzdignuti na mjesto slave, gdje me više nećete vidjeti;

11. sud dolazi zato što je knez ovoga svijeta već osuđen.

12. Toliko toga bih vam još imao reći, ali sada to ne biste mogli podnijeti.

13. Kad dođe Duh Istine, uputit će vas u cjelokupnu istinu. On neće iznositi vlastite misli, nego će vam prenijeti ono što je čuo. Objavit će vam i ono što će se dogoditi.

14. On će me proslaviti otkrivajući vam ono što primi od mene.

15. Sve što ima Otac, moje je. Zato kažem da će vam otkriti ono što primi od mene."

Tuga će se pretvoriti u radost

16. "Još samo malo pa ću otići i više me nećete vidjeti. No malo zatim ponovno ćete me vidjeti."

17. Učenici su pitali jedni druge: "Kako on to misli: 'Nećete me vidjeti, a onda ćete me opet vidjeti'? I što želi reći kad kaže: 'Odlazim Ocu'?

18. Što znači: 'Još samo malo'? Ne razumijemo to."

19. Isus je shvatio da ga žele to pitati, pa reče: "Pitate se među sobom na što sam mislio kad sam rekao: 'Još samo malo pa ću otići i više me nećete vidjeti. No malo zatim vidjet ćete me ponovno.'

20. Zaista vam kažem, svijet će se veseliti zboga onoga što će mi se dogoditi, a vi ćete plakati i jadikovati. Ali vaša će se žalost preokrenuti u radost.

21. Bit će to kao i sa ženom u trudovima - žalosna je dok rađa, ali kad se dijete rodi, radosna je što je donijela novu osobu na svijet pa zaboravlja bolove koje je pretrpjela.

22. Tako je i s vama, sad se žalostite, ali ću vas opet vidjeti i razveselit ćete mi se; te vam radosti nitko neće moći uskratiti.

23. U taj dan ništa me nećete tražiti. Zaista vam kažem, zamolite li što Oca u moje ime, dat će vam.

24. Dosad niste ništa molili u moje ime. Molite i primit ćete, da vaša radost bude potpuna.

25. O tomu sam vrlo oprezno govorio, u prispodobama, ali će doći vrijeme kad to više neće biti potrebno i kada ću vam otvoreno govoriti o Ocu.

26. Tada ćete njemu iznijeti svoje molbe u moje ime. Ne kažem da ću ja moliti za vas

27. jer vas sâm Otac žarko voli zato što ste vi mene voljeli i vjerovali da sam došao od Oca.

28. Da, izišao sam od Oca i došao na svijet, a otići ću s ovoga svijeta i vratiti se Ocu."

29. "Sada otvoreno govoriš," rekoše njegovi učenici, "a ne u zagonetkama.

30. Sada shvaćamo da sve znaš i da ti nitko ne mora ništa reći. Zato vjerujemo da si izišao od Boga."

31. "Vjerujete li zaista?" odgovori im Isus.

32. "No dolazi vrijeme, i već je tu, kad ćete se razbježati svaki na svoju stranu, a mene ćete ostaviti samoga. Ipak neću biti sam jer Otac je sa mnom.

33. Sve sam vam to rekao da u meni imate mir. Ovdje na zemlji imat ćete nevolje, ali ohrabrite se, ja sam pobijedio svijet!"