Poglavlja

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 18 Knjiga O Kristu (CKK)

Isusovo uhićenje

1. Rekavši to, Isus sa svojim učenicima prijeđe na drugu stranu potoka Kedrona te uđe s njima u maslinik.

2. A izdajnik Juda poznavao je to mjesto jer je Isus često onamo odlazio sa svojim učenicima.

3. Svećenički poglavari i farizeji dali su Judi četu vojnika i stražare da odu onamo. Oni stignu do maslinika sa zapaljenim bakljama, svjetiljkama i oružjem.

4. Isus je znao što će se sve dogoditi. On istupi pred njih i upita: "Koga tražite?"

5. "Isusa iz Nazareta!" odgovore oni. "Ja sam", reče Isus. S njima je stajao i njegov izdajnik Juda.

6. Kad im je rekao 'Ja sam', svi ustuknu i popadaju na zemlju.

7. Ponovno ih upita: "Koga tražite?"Opet odgovore: "Isusa iz Nazareta!"

8. "Rekao sam vam: ja sam", odgovori Isus. "Ja sam taj kojega tražite. Pustite druge neka idu."

9. Rekao je to da bi se ispunilo proročanstvo koje je upravo spomenuo: 'Nisam izgubio nijednoga od ovih koje si mi dao.'

10. Tada Šimun Petar potegne mač i odsiječe desno uho sluzi velikog svećenika, koji se zvao Malko.

11. Ali Isus reče Petru: "Spremi mač u korice! Zar da ne ispijem čašu koju mi je Otac dao?"

Ana ispituje Isusa

12. Tako židovski stražari s četom vojnika i njihovim zapovjednikom uhvate Isusa i svežu ga.

13. Odvedu ga najprije Ani, tastu Kajfe koji je te godine bio veliki svećenik.

14. Kajfa je bio taj koji je savjetovao židovskim vođama: 'Bolje da jedan čovjek umre za narod.'

Petar se prvi put odriče Isusa

15. Šimun Petar i još jedan učenik koji je poznavao velikog svećenika izdaleka su ih slijedili. Tako je taj drugi učenik mogao ući u dvorište velikog svećenika skupa s Isusom,

16. a Petar je ostao vani, pred vratima. Drugi učenik tada porazgovara sa sluškinjom koja je pazila kraj vrata pa ona uvede i Petra.

17. Ta sluškinja, vratarica, upita Petra: "Nisi li i ti jedan od Isusovih učenika?""Nisam", odvrati Petar.

18. Stražari i služinčad stajali su pokraj vatre koju su naložili i grijali se jer je bilo hladno. I Petar je stajao ondje s njima grijući se.

Veliki svećenik ispituje Isusa

19. Unutra veliki svećenik počne ispitivati Isusa o njegovim učenicima i o onome što ih je poučavao.

20. Isus odgovori: "Što sam poučavao, naširoko je poznato jer sam redovito poučavao u sinagogi i u Hramu. Čuli su me svi Židovi i ništa nisam poučavao tajno a da to nisam i javno rekao.

21. Zašto to mene pitaš? Pitaj one koji su me slušali. Oni znaju što sam govorio."

22. Jedan od vojnika koji je ondje stajao šakom udari Isusa po licu. "Zar se tako odgovara velikom svećeniku?" upita.

23. "Ako sam pogrešno rekao, dokaži da je pogrešno", odgovori Isus. "Zar ćeš udarati čovjeka samo zato što govori istinu?"

24. Tada Ana pošalje svezanoga Isusa velikome svećeniku Kajfi.

Petar se drugi put odriče Isusa

25. U međuvremenu, dok se Šimun Petar grijao kraj vatre, ponovno ga upitaju: "Da nisi i ti jedan od njegovih učenika?" "Nisam!" odgovori on.

26. Ali jedan od slugu velikoga svećenika, rođak onoga kojemu je Petar odsjekao uho, upita ga: "Zar te nisam vidio ondje u masliniku skupa s Isusom?"

27. Petar opet zaniječe. A pijetao odmah zakukuriče.

Isus pred Pilatom

28. Isusovo preslušanje pred Kajfom završilo je u rane jutarnje ure. Zatim ga odvedu u palaču rimskoga upravitelja. Njegovi tužitelji nisu sâmi onamo ulazili jer bi ih ulazak onečistio pa ne bi smjeli jesti pashalnu večeru.

29. Zato Pilat, upravitelj, iziđe k njima te ih upita: "Za što optužujete ovog čovjeka?"

30. "Ne bismo ga predali tebi da nije zločinac!" odgovore oni.

31. "Onda ga odvedite i sami mu sudite po svojim zakonima", reče Pilat. "Ali nama nije dopušteno ubiti čovjeka!" - kazaše.

32. Time se ispunilo Isusovo proročanstvo o njegovu smaknuću.

33. Tada se Pilat vrati u palaču i naredi da mu dovedu Isusa. "Jesi li ti kralj Židova?" upita ga.

34. "Jesi li se tog pitanja dosjetio sam ili su ti drugi govorili o meni?" upita ga Isus.

35. "Zar sam ja Židov?" odgovori Pilat. "Tvoj vlastiti narod i svećenički poglavari predali su te meni. Zašto? Što si učinio?"

36. Isus odgovori: "Moje kraljevstvo ne pripada ovomu svijetu. Kad bi mu pripadalo, moji bi se podanici borili da ne budem predan Židovima. Ali moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta!"

37. Pilat upita: "Ti dakle jesi kralj?" "Dobro kažeš", odgovori Isus. "Da, ja sam kralj; rodio sam se da bih svjedočio za istinu. Svaki onaj koji voli istinu poslušat će moj glas."

38. "A što je istina?" poviče Pilat. Tada ponovno iziđe pred židovski narod i reče im: "Ja na njemu nisam našao nikakve krivnje.

39. A vi svake godine u vrijeme Pashe imate običaj tražiti da vam pustim nekoga iz zatvora pa ako hoćete, pustit ću vam 'židovskog kralja'."

40. Ali oni nato poviču: "Ne! Ne njega, nego Barabu!" A Baraba je bio prevratnik.