Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Σοφια Σειραχ 14:24 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Πάει και κατοικεί κοντά στο σπίτι της, πάνω στους τοίχους της στηρίζει τη σκηνή του,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Σοφια Σειραχ 14

Θέα Σοφια Σειραχ 14:24 σε αυτό το πλαίσιο