Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Ιωαννου Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

κεφάλαια

  1. 1