Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Προσ Εφεσιουσ Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

κεφάλαια

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6