Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Αββακουμ Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

κεφάλαια

  1. 1
  2. 2
  3. 3