Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Μακκαβαιων 5:4 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Παράλληλα ο Έρμωνας, με μεγάλη επιμέλεια φρόντιζε να εκτελεστεί η διαταγή.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Μακκαβαιων 5

Θέα Γ΄ Μακκαβαιων 5:4 σε αυτό το πλαίσιο