Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Γ΄ Μακκαβαιων 3:4 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Επειδή όμως σέβονταν το Θεό και ζούσαν σύμφωνα με το νόμο του, αρνούνταν να φάνε τα φαγητά που έτρωγαν όλοι οι άλλοι. Γι’ αυτό πολλοί δεν τους συμπαθούσαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Γ΄ Μακκαβαιων 3

Θέα Γ΄ Μακκαβαιων 3:4 σε αυτό το πλαίσιο