Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Β΄ Μακκαβαιων 12:32 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Μετά τη γιορτή της Πεντηκοστής ο Ιούδας και οι άντρες του βάδισαν με μεγάλη ταχύτητα εναντίον του Γοργία, κυβερνήτη της Ιδουμαίας,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Μακκαβαιων 12

Θέα Β΄ Μακκαβαιων 12:32 σε αυτό το πλαίσιο