Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Μακκαβαιων 3:52 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Τα έθνη έχουν συνασπισθεί εναντίον μας για να μας εξοντώσουν. Εσύ γνωρίζεις τι σκέπτονται εναντίον μας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Μακκαβαιων 3

Θέα Α΄ Μακκαβαιων 3:52 σε αυτό το πλαίσιο