Παλαιά Διαθήκη

Καινή Διαθήκη

Α΄ Μακκαβαιων 3:39 Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Μ’ αυτούς έστειλε σαράντα χιλιάδες άντρες πεζούς και εφτά χιλιάδες καβαλάρηδες, για να έρθουν στη χώρα του Ιούδα και να την καταστρέψουν, σύμφωνα με τη διαταγή του βασιλιά.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Μακκαβαιων 3

Θέα Α΄ Μακκαβαιων 3:39 σε αυτό το πλαίσιο