Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:1 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Ὁ πρεσβύτερος Γαΐῳ τῷ ἀγαπητῷ, ὃν ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:1 σε αυτό το πλαίσιο