Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:7 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ὡς Σόδομα καὶ Γόμορρα καὶ αἱ περὶ αὐτὰς πόλεις, τὸν ὅμοιον ⸂τρόπον τούτοις⸃ ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας, πρόκεινται δεῖγμα πυρὸς αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:7 σε αυτό το πλαίσιο