kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nový Zákon

Filipským 4 Slovo na Cestu (SNC)

Jen v jednotě a lásce je radost

1. Stůjte proto pevně ve spojení s Pánem, moji drazí bratři! Tak velmi po vás toužím, vždyť jste moje radost a má odměna.

2. Euodie a Syntyché, moc vás prosím, smiřte se zase a nehádejte se, jste přece křesťanky!

3. Syzygu, tebe prosím, pomoz jim v tom! Vždyť obě byly mými platnými pomocnicemi při šíření Kristova poselství, spolu s Klementem i ostatními, které Pán zapsal do Knihy života.

4. Radujte se a důvěřujte Pánu, radujte se zas a znovu.

5. Ke všem buďte shovívaví a laskaví! Myslete na brzký Kristův návrat!

6. Ničím se příliš netrapte, všechno svěřte v modlitbě Bohu: své prosby i díky za jejich vyslyšení.

7. Uvidíte, že vás Bůh naplní klidem, jaký si nedovedete ani představit. Stačí jen důvěřovat Ježíši Kristu.

8. Než skončím, bratři, rád bych vám položil na srdce ještě jedno: podporujte všechno, co je pravdivé, dobré a správné, čisté, milé a chvályhodné, co má dobrou pověst a pokládá se za ctnost.

9. Žijte tak, jak jsem vás učil a jak jste u mne slyšeli i viděli. A Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.

Vděčnost za dar

10. Udělali jste mi, bratři, velikou radost a jsem za to Pánu vděčný, že jste mysleli na moje potřeby. Vím, že vám na mně záleželo i dřív, ale chyběla vám příležitost.

11. Nestěžuji si na nedostatek, naučil jsem se být spokojen s tím, co právě mám.

12. Umím žít v odříkání i blahobytu, když se stůl prohýbá i když nemám co do úst.

13. Ke všemu mám sílu, Kristus mi ji dává.

14. Ale od vás je hezké, že jste mi pomohli svým darem.

15. Nemusím vám jistě připomínat, že ani tenkrát, když jsem se poprvé vypravoval z Makedonie hlásat Krista, byli jste jediní, kdo mi přispěli na mou cestu.

16. Dokonce i do Tesaloniky jste mi dvakrát poslali, co jsem potřeboval.

17. Vašeho daru si vážím, ale ještě víc mne těší vědomí, jak každou takovou obětí se zvětšuje váš vklad u Boha.

18. Všechno jsem tedy v pořádku dostal a nic mi teď nechybí, když Epafroditus doručil vaši zásilku. Věřte, že tato vaše oběť je Bohu stejně milá jako mně.

19. Proto dá i vám, kteří patříte Ježíši Kristu, ze svého nevyčerpatelného bohatství všechno, co potřebujete.

20. Jemu, našemu Otci, sláva na věky!

Váš Pavel Pavlův závěrečný pozdrav

21. P.S. Pozdravujte ode mne všechny křesťany u vás. Taky od těch, kteří tu bydlí se mnou, vás mám pozdravovat.

22. I ostatní zdejší křesťané, zvlášť ti, co slouží v císařském paláci, vzkazují pozdrav.

23. Přejeme vám všem milost Ježíše Krista, našeho Pána.