Nový Zákon

Filipským 4:12 Slovo na Cestu (SNC)

Umím žít v odříkání i blahobytu, když se stůl prohýbá i když nemám co do úst.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 4

Pohled Filipským 4:12 v kontextu