Nový Zákon

Filipským 4:5 Slovo na Cestu (SNC)

Ke všem buďte shovívaví a laskaví! Myslete na brzký Kristův návrat!

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 4

Pohled Filipským 4:5 v kontextu