Nový Zákon

Filipským 4:8 Slovo na Cestu (SNC)

Než skončím, bratři, rád bych vám položil na srdce ještě jedno: podporujte všechno, co je pravdivé, dobré a správné, čisté, milé a chvályhodné, co má dobrou pověst a pokládá se za ctnost.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 4

Pohled Filipským 4:8 v kontextu