Nový Zákon

Filipským 4:1 Slovo na Cestu (SNC)

Stůjte proto pevně ve spojení s Pánem, moji drazí bratři! Tak velmi po vás toužím, vždyť jste moje radost a má odměna.

Přečtěte si kompletní kapitolu Filipským 4

Pohled Filipským 4:1 v kontextu