hoofstukke

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Ou Testament

Nuwe Testament

Filippense 2 Nuwe Lewende Vertaling (NLV)

Wees eensgesind en sien in

nederigheid na mekaar om

1. Julle is mos deur Christus bemoedig en deur sy liefde getroos! Julle het die gemeenskap beleef wat die Gees bewerk! Julle weet wat omgee en meelewing beteken!

2. Maak my dan nou heeltemal bly deur eensgesind te wees – één in liefde, één in hart en één in doel.

3. Moet niks uit selfsug doen of om daarmee te spog nie. Wees eerder nederig deur van medegelowiges meer te dink as van jouself.

4. Julle moenie net elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook na mekaar se belange.

Volg Jesus Christus se voorbeeld

5. Julle gesindheid moet soos Jesus Christus s’n wees:

6. Alhoewel Hy self God was, het Hy nie vasgeklouaan die Goddelikheid wat Hom toekom nie,

7. maar Hy het dit prysgegee: Hy het ’n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe Hy as mens geleef het,

8. het Hy Homself nog verder verneder deur tot die dood toegehoorsaam te wees, ja, tot die kruisdood toe!

9. Daarom het God Hom ooktot die hoogste posisie verhoog en aan Hom die Naam gegee wat belangriker is as elke ander naam.

10. Só sal by die noem van Jesus se heerlike Naamelke knie in die hemel en op die aarde en onder die aarde buig,

11. en elke tong sal bely:“Jesus Christus is Here!” En só sal God die Vader verheerlik word!

Julle moet ligdraers in ’n donker

wêreld wees

12. My geliefdes, julle was altyd baie gehoorsaam toe ek by julle was. Noudat ek weg is, moet julle nog meer gehoorsaam wees. Vol ontsag en eerbied vir God moet julle voortgaan om aan julle verlossing gestalte te gee.

13. Dis mos God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel volgens wat Hy graag wil hê!

14. Doen alles sonder kla of teëpraat.

15. Dan sal julle as onberispelike kinders van God bo verdenking staan. Julle sal skoon lewe in ’n wêreld vol oneerlike en perverse mense. Skyn in hierdie donker wêreld soos helder sterre

16. deur noukeurig te leef volgens die boodskap wat tot die lewe lei. Dan, wanneer Christus terugkom, sal ek tevrede wees dat ek nie verniet gejaag en geswoeg het nie.

17. Selfs al word my lewe soos ’n drankoffer uitgegiet bo-op die offer van julle gelowige diens aan God, is ek bly daaroor en wil ek saam met julle almal bly wees daaroor.

18. Laat my vreugde hieroor ook julle vreugde wees!

Timoteus gaan Filippi toe

19. Ek hoop om, as die Here Jesus wil, binnekort vir Timoteus na julle toe te stuur. Dit sal my goeddoen as ek weet hoe dit met julle gaan.

20. Ek beskou Timoteus immers as die enigste persoon wat met ’n opregte gesindheid aan julle belange aandag sal gee.

21. Al die ander soek net hulle eie belang en nie dit wat vir Jesus Christus saak maak nie.

22. Julle weet egter hoe Timoteus homself bewys het. Soos ’n seun sy pa help, het hy saam met my gewerk om die Goeie Nuus uit te dra.

23. Ek hoop om juis hóm na julle toe te stuur sodra ek duidelikheid het oor my eie posisie.

24. Ek vertrou dat, as die Here wil, ek self ook binnekort na julle toe sal kan kom.

Epafroditus gaan Filippi toe

25. Ek het gedink ek behoort Epafroditus, my broer, medewerker en medestryder, wat deur julle gestuur is om my in my nood by te staan, na julle toe terug te stuur.

26. Hy verlang baie na julle almal en was bekommerd omdat julle gehoor het dat hy siek is.

27. Hy was regtig doodsiek, maar God het genade aan hom bewys – nie net aan hom nie, maar ook aan my – sodat ek nie nog groter hartseer sou moes verduur nie.

28. Ek stuur hom dus sommer dadelik terug sodat julle, wanneer julle hom sien, bly kan wees en ek minder bekommerd.

29. Verwelkom hom dan in die Here met volle blydskap en respekteer mense soos hy,

30. want vir die werk van Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my namens julle te help.