Dhjata e Re

2 Selanikasve 3:2-13 Së Bashku (ALNT)

2. Lutuni edhe që të shpëtojmë nga njerëzit e mbrapshtë e të ligj, sepse jo të gjithë besojnë në Perëndinë.

3. Por Zoti është besnik dhe do t’ju forcojë e do t’ju ruajë nga i ligu.

4. Zoti na bën të kemi besim se ju po i bëni dhe do të vazhdoni t’i bëni gjërat për të cilat ju kemi porositur.

5. Zoti i drejtoftë zemrat tuaja në dashurinë e Perëndisë e në durimin e Krishtit.

6. Po ju porosisim, o vëllezër, në emrin e Zotit Jezu Krisht, të largoheni nga çdo vëlla që jeton në përtaci dhe jo sipas traditës që morët prej nesh.

7. Edhe ju e dini sesi duhet ta ndiqni shembullin tonë, sepse ne nuk jetuam në përtaci kur ishim mes jush

8. e as nuk kemi ngrënë falas nga ndonjëri prej jush, por jemi lodhur e munduar duke punuar ditë e natë për të mos iu bërë barrë ndokujt.

9. Ne e kemi autoritetin për ta bërë këtë, por vepruam kështu që të jemi shembull për ju.

10. Edhe kur ishim me ju, ju porositëm se ai që nuk dëshiron të punojë, as të mos hajë.

11. Po dëgjojmë se disa nga ju jetojnë në përtaci, nuk bëjnë asnjë punë dhe merren me gjëra të kota.

12. Këta i porosisim dhe i lusim në emër të Zotit Jezu Krisht që t’i shtrohen punës për të nxjerrë bukën e gojës.

13. Ju, o vëllezër, mos u lodhni së bëri të mirën.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Selanikasve 3