Dhjata e Re

2 Selanikasve 3:10 Së Bashku (ALNT)

Edhe kur ishim me ju, ju porositëm se ai që nuk dëshiron të punojë, as të mos hajë.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Selanikasve 3

Shiko 2 Selanikasve 3:10 në kontekstin