Dhjata e Re

2 Selanikasve 3:9 Së Bashku (ALNT)

Ne e kemi autoritetin për ta bërë këtë, por vepruam kështu që të jemi shembull për ju.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Selanikasve 3

Shiko 2 Selanikasve 3:9 në kontekstin