Dhjata e Re

2 Selanikasve 3:11 Së Bashku (ALNT)

Po dëgjojmë se disa nga ju jetojnë në përtaci, nuk bëjnë asnjë punë dhe merren me gjëra të kota.

Lexoni kapitullin e plotë 2 Selanikasve 3

Shiko 2 Selanikasve 3:11 në kontekstin